Projekt nahradnici.sk bol v náväznosti na vyhlásenie VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja k 01.12.2021 ukončený. Všetky dáta o očkovaní boli doručené do NCZI.